www.ecclesianet.nl - Colofon - ANBI gegevens Thursday 2 December 2021

De naam van de stichting

Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

Het RSIN/fiscaalnummer

Het fiscaalnummer is: 8010.94.045

Het postadres van de stichting

Mevr. G.M. van Ommen-Middelkoop
Baron Bentinckstraat 51
7731 EK Ommen
telf. 0529-456729
email: secretariaat@ecclesianet.nl

Doelstelling van de ANBI

Het doel van de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge is: de erfenis en betekenis van de Reformatie en het Réveil in het algemeen en die van dr. H.F. Kohlbrugge in het bijzonder levend te houden, historisch en toegespitst op onze tijd en daarbij alle aandacht te geven aan de roeping en nood van de Kerk in de verwarrende en chaotische actualiteit. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Zij tracht dit doel te bereiken door de uitgave van de tweewekelijkse periodiek Ecclesia, door het beleggen van een of meer conferenties per jaar en door de uitgave van geschriften.
Om dit financieel te verwezenlijken wordt een minimale bijdrage gevraagd voor de uitgave van de tweewekelijkse periodiek Ecclesia aangevuld met donaties.
Het eventuele vermogen wordt geheel ingezet ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

De functie van de bestuurders

Voorzitter
Secretaris/Penningmeester
6 leden

De namen van de bestuurders

Dr. H. Klink, voorzitter lid
Mevr. G.M. van Ommen-Middelkoop, secretaris/penningmeester
Drs. M. den Admirant, lid
Drs. L.J. Geluk, lid
Ir. H. Ottema, lid
Mr. W. van Leussen, voorzitter
Drs. H.E. Veldhuijzen, lid

Het beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het boekjaar 2020 is het periodiek Ecclesia 24 keer uitgegeven, waarvan 1 periodiek met 10 pagina’s en 1 periodiek met 12 pagina’s. De overige periodieken zijn uitgegeven met 8 pagina’s.

Vanwege de Covid19-pandemie is het niet mogelijk geweest een conferentie te organiseren.

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording over boekjaar 2020: balans, de staat van baten en lasten en een toelichting.

Inhoud