www.ecclesianet.nl - Colofon Saturday 19 October 2019

Ecclesia, voorheen 'Kerkblaadje', is een uitgave van de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge en verschijnt zaterdags om de veertien dagen.

Redactie: Drs. M. den Admirant, Drs. L. J. Geluk, Mw. G.M. van Ommen-Middelkoop.

Eindredactie: Dr. H. Klink
Vaste medewerkers: Drs. H.J. Lam, Dr. M. Verduin en Dr. J.G. Barnhoorn

Administratie: Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen Tel. 0529 456729,
- NL95 RABO 0348 9696 19 (BIC : RABONL2U)  t.n.v. St. Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge
- NL72 INGB 0000 8871 47 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. St. Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

ANBI gegevens

Druk: Drukkerij Ridderprint, Ridderkerk

Website: Ir. H. Ottema, Hardinxveld-Giessendam & dr. M. Dubbelman, Giessenburg.  Webdesign & Hosting: www.kingsquare.nl

Vragen of opmerkingen over deze site of reacties voor de Eindredactie van Ecclesia:

Inhoud