Terug naar Ecclesianet.nl

Het EP op pro-abortus-missie

Drs. Jan A. Schippers (beleidsmedewerker Eurofractie CU-SGP), Ecclesia nr. 17, augustus 2002

Achterhaald, arrogant en aanmatigend. Treffender kwalificaties zijn er zo gauw niet te geven aan de resolutie van het Europees Parlement, waarin het aandringt op legalisering van abortus-provocatus in de landen van Midden- en Oost-Europa. Ook vindt een meerderheid van het EP dat de sexuele voorlichting van overheidswege aan burgers, in het bijzonder jongeren, heel duidelijk het gebruik van voorbehoedsmiddelen moet aanprijzen. Opvallend genoeg was er geen enkele aandacht voor meer verantwoordelijkheidszin, voor fundamentele waarden van respect, trouw en liefde binnen een huwelijksverbond. De individualistische, libertijnse moraal sprong zogezegd van het papier waarop de resolutie stond afgedrukt.

Bas Belder had er dan ook geen enkel goed woord voor over: "Het Parlement dringt zijn eigen, tijdgebonden normen inzake abortus, anti-conceptie en voorlichting omtrent vrije seks op aan de kandidaat-lidstaten. Achter de mooie woorden gaat een levensvisie schuil waarin de individuele sexuele en reproductieve zelfbeschikking als ideaal wordt aangeprezen, terwijl de schaduwzijden daarvan worden verzwegen: rechteloze ongeboren kinderen, beschadigde levens van vrouwen èn mannen en verwrongen opvattingen over liefde en seks. In dit verslag zoek je vergeefs naar wezenlijke voorlichting die de lichamelijke èn geestelijke gezondheid van mensen bevordert", aldus Belder.

Het EP begeeft zich met deze resolutie op een beleidsterrein dat de EU helemaal niet aangaat. Bovendien is de feministische "baas in eigen buik"-gedachte die eraan ten grondslag ligt, totaal achterhaald. Het welzijn van veel vrouwen blijkt helemaal niet gediend te zijn met een abortus. Want ongeveer een-vijfde van de vrouwen die een abortus hebben ondergaan, krijgen op langere termijn te kampen met serieuze psychische gevolgen. Deze en andere feiten wil de zogenaamd progressieve factie in het EP niet eens in de resolutie vermeld hebben. In plaats daarvan negeert ze de zelfstandigheid van de kandidaat-lidstaten en wil ze die ertoe dwingen om hún godloze moraal over te nemen.

Met 280 stemmen tegen 240 aanvaardde het EP de omstreden resolutie. Wij hopen dat de Raad van Ministers en Europese Commissie dit document verwijzen naar de enige plek waar het hoort: de prullenbak!