Terug naar Ecclesianet.nl

De drie-ene God

Romano Guardini, Ecclesia nr. 11, mei 2002

Jezus Christus opent ons de onmetelijke diepte van het verborgen leven Gods. Zijn wezen, spreken en doen zijn gehele vervuld van de werkelijkheid van het heilige zijn. Uit deze werkelijkheid spreken echter verschillen levende gestalten tot ons: de Vader in zijn almacht en goedheid; de Zoon in de waarheid en verlossende lief de en met deze beiden de onbaatzuchtige, de scheppende, de Heilige Geest.
Dit Godsgeheim gaat alle verstand te boven en het gevaar is groot daaraan aanstoot te nemen. Ik wil echter geen God, die zich aan mijn beperkt denkvermogen aanpast en volgens mijn persoonlijke voorstelling is gevormd. Ik wil de werkelijke God en ik weet, dat Hij mijn gedachten volkomen overtreffen moet en iedere voorstelling te boven gaat. Daarom geloof ik, levende God, aan Uw geheim en Christus die niet liegen kan, is er de waarborg voor.
Wanneer ik naar de vertrouwelijkheid verlang, die het gemeenschappelijke leven biedt dan moet ik mij wel tot andere mensen wenden; de verbondenheid moge echter nog zo diep en de liefde nog zo innig zijn, er blijft toch steeds een niet te overbruggen scheiding bestaan.
Gij echter vindt Uw 'Gij' in U zelf. In Uw eigen diepte voert Gij het eeuwige gesprek. Te midden van Uw eigen rijkdom geschiedt het voortdurend schenken en ontvangen der liefde.
Ik geloof, o God, aan Uw drie-ene leven. Om Uwentwille geloof ik er aan, want door dit geheim wordt Uw waarheid beschermd. Zodra het wordt prijsgegeven, glijdt Uw beeld in dat der wereld af en vervluchtigt het.
Doch ook om onzentwille geloof ik eraan, o God, want de vrede van uw eeuwig leven zal eens ons Vaderland worden. Uw kinderen zijn wij, o Vader, Uw broeders en zusters, Zoon van God, Jezus Christus, en Gij, o Heilige Geest zijt onze vriend en leraar.
Dat is het eeuwige leven dat ons is beloofd. Daarop is onze hoop gevestigd. Bewaar mij ervoor, o God, dat het licht van dit leven, dat van zoverre en toch zo heilig naar ons uitstraal, ooit voor mij verdove.
Amen.

Uit: Romano Guardini, Theologische Gebeden, Tielt, 1958