www.ecclesianet.nl - Links - dr. W. Aalders (1909-2005) Tuesday 25 January 2022

Op eerste kerstdag 2005 overleed op 96 jarige leeftijd dr. W. Aalders. Lang was hij hoofdredacteur van Ecclesia en schreef hij veel artikelen geschreven. Tot aan het einde van zijn leven bezocht hij jaarlijks de conferenties van Ecclesia, hetzij als spreker dan wel bezoeker. Op onderstaande foto voert hij in 2005 nog het woord n.a.v. zijn laatste boek (foto). 

 

In het archief van Ecclesia kunt u meerdere artikelen van zijn hand vinden. Hieronder staan andere artikelen die verschenen in verschillende bladen

Taak en functie van de Christelijke school. Verschenen in De Reformatorische School, 5e jaargang nr. 8, augustus 1977, pag. 1-11.
Dr. W. Aalders (96) overleden
(artikel RD van 27 december)
Kerstmis wijst ons naar de toekomst (Vraaggesprek met dr. W. Aalders gepubliceerd in Ecclesia één dag voor het overlijden)
De kerk: hart van de wereldgeschiedenis (artikel in RD van 27 december 2005 van Ds. L.J. Geluk n.a.v. het overlijden)
N.a.v. de begrafenis (RD 30 dec.2005)
Zie ook eerste nummer van Ecclesia van 2006

Zie ook het nieuwsitem over "Sursum Corda"

Dr. W. Aalders als spreker op de laatste conferentie in april 2005

Inhoud