www.ecclesianet.nl - Conferentie Thursday 2 December 2021

Zaterdag 14 mei 2022 D.V. - 13.00-16.00 uur: Conferentie Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

Zaterdag 14 mei zal D.V. de Conferentie zijn van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge.
De Conferentie begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur, ook dit jaar in de Grote Kerk in Vianen (Voorstraat 110, 4132 AT Vianen).

De sprekers zullen nog worden bekend gemaakt, alsook de rest van het programma.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 2020 is er in verband met COVID-19 geen conferentie geweest

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vorige conferenties:

Zaterdag 11 mei 2019 - 13.00-16.00 uur: Conferentie Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge
Volgende week zaterdag 11 mei zal DV de Conferentie zijn van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge.
De Conferentie begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur, ook dit jaar in de Grote Kerk in Vianen (Voorstraat 110, 4132 AT Vianen).

De sprekers zullen zijn:

  • dr. H. Klink (De betekenis van de Septuaginta)
  • ir. H. Ottema (De eschatologische prediking van dr. W. Aalders in ‘De Hemel is rood’).

Beide lezingen zijn op elkaar afgestemd.
Zoals in het vorige nummer al werd aangegeven, heeft de Stichting zorg gedragen voor de herdruk van één van dr. Aalders’ eerste boeken: De Hemel is rood, dat in 1961 verscheen. Hoewel dit al meer dan een halve eeuw geleden is, heeft het boek aan actualiteit nog niets ingeboet. Dat maakt dat er veel vraag naar is. Het is mooi om degenen die op 11 mei de Conferentie bezoeken een gratis exemplaar van het geschrift, dat ook tweedehands bijna niet meer te krijgen is, te schenken.
We hopen 11 mei veel lezers en belangstellenden te ontmoeten!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 14 april 2018 - 13.00-16.00 uur: Conferentie Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge
De conferentie van de Vrienden van dr. H.F.Kohlbrugge zal zijn DV 14 april a.s. in de Grote Kerk van Vianen (Voorstraat 110, 4132 Vianen). De conferentie begint om 13.00 uur.
Sprekers zijn:

  • dr. B.J. Spruyt uit Gouda: De pedagogiek van Eduard Bohl – de schoonzoon van dr. H.F. Kohlbrugge
  • dr. H. Klink uit Hoornaar: Don Giussani – de Italiaanse geestverwant van dr. W. Aalders over geloof en opvoeding

De leiding van de middag is in handen van ir. H. Ottema. Het orgel wordt bespeeld door de heer K. Geluk.
Boekhandel Smit uit Gouda is aanwezig met een boekentafel, bij wie u de ook meest recente uitgaven van christelijke
lectuur kunt aanschaffen. Ook de heer R. Molenaar zal aanwezig zijn met tweedehandsboeken.
De bezoekers van de conferentie ontvangen van het bestuur van de Stichting gratis een exemplaar van het boek
Kohlbrugge’s eerherstel van de hand van dhr. M. den Admirant, dat eind vorig jaar uitkwam.
Alle lezers en belangstellenden: van harte welkom!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentie van de Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge - D.V. zaterdag 10 juni 2017 - Grote Kerk Vianen

Zaterdag 10 juni zal DV de jaarlijkse conferentie plaatsvinden van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ in de Grote Kerk van Vianen, Korte Kerkstraat 1, 4132 BJ Vianen. De conferentie begint om 13.00 uur. De kerk is geruime tijd daarvoor open.

Dr. H. Klink zal een lezing houden over het onderwerp Wat is de mens? Antropologie bij Luther – een vergeten
hoofdstuk?

Na de pauze van een half uur, waarin gratis thee en koffie geserveerd wordt, is er een forumgesprek.
Daaraan nemen deel:
- prof. dr. H.J. Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn,
- mr. drs. L.F.B.M. Peeters, docent in de rechten aan de Avans-hogeschool te ’s-Hertogenbosch,
- drs. L.J. Geluk, hervormd emeritus-predikant te Rotterdam,
- drs. B.A. Belder, hervormd predikant in Brakel.
De forumdiscussie vindt plaats onder leiding van mr. Maarten Neuteboom, docent aan rechtenfaculteit
van de Universiteit te Leiden.
De algehele conferentie staat onder leiding van ds. G.C. Bergshoeff, hervormd predikant te Scherpenzeel.
Ook na de conferentie, die om 16.00 uur eindigt, is er gelegenheid tot ontmoeting.
Er is een boekentafel aanwezig van boekhandel Smit uit Gouda.
Alle lezers en natuurlijk ook anderen: van harte uitgenodigd!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 juni 2015 Grote kerk Vianen. Jaarlijkse conferentie
Het morgengedeelte begint om 10:30 uur. Twee sprekers zullen het woord voeren. Drs. L. J. Geluk zal spreken over "Wat Kohlbrugge ons
nu nog te zeggen heeft." Dr. H. Klink zal vervolgens spreken over "Martelaarschap in het christendom en de
islam - wat het christelijk martelaarschap bijzonder maakt."

Na de middagpauze is er een forumdiscussie over de situatie van christenen in onze tijd, ook met het oog op
ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Enkele sprekers zullen hierover een korte reflectie geven. Dit zijn dhr. A.
Alderliesten, mr. Maarten Neuteboom en dr. M.A. van Willigen. Na hun bijdrage zal er een forumdiscussie
plaatsvinden onder leiding van dr. Bart-Jan Spruyt.

De leiding van de dag is in handen van ir. H. Ottema. De aanvang is 10.30 uur. De middagbijeenkomst
begint om 14.00 uur. Einde: 16:00 uur. Allen van harte uitgenodigd. 

 

Conferentie zaterdag 14 juni 2014 D.V., Grote Kerk Vianen

Zaterdag 14 juni a.s. zal DV de conferentie van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ plaatsvinden.
De opzet van deze dag zal als volgt zijn: in de morgen zullen drs. L.J. Geluk (Rotterdam) en dr. H. Klink (Hoornaar) een
lezing houden.

Het thema zal zijn: Europa in crisis: de Eerste Wereldoorlog en de kerk.
- Drs. Geluk zal spreken over Oorlog in Europa, Hoe reageerden Kohlbrugge en Groen daarop?
- Dr. Klink zal vervolgens spreken over Duitsland in crisis – bouwstenen voor een christelijk Reveil.

Na de middagpauze zullen enkele sprekers een korte reflectie geven. Dit zijn
- drs. M. den Admirant (’s-Gravenhage),
- ir. Henk Ottema (Hardinxveld-Giessendam),
- mr. drs. Maarten Neuteboom (‘s-Gravenhage),
- drs. C. Blenk (‘s-Gravenhage).
Na hun bijdrage zal er een forumdiscussie worden gehouden. De bezoekers van de conferentie worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De discussie vindt plaats onder leiding van dr. Bart Jan Spruyt uit Gouda.

De conferentie vindt plaats in de Grote Kerk in Vianen. De aanvang is om 10.30 uur. De pauze zal zijn van 12.30 tot 14.00 uur. De middagbijeenkomst duurt tot 16.00 uur. Er is gelegenheid gebruik te maken van de broodmaaltijd. U kunt zich daarvoor opgeven bij mw. G.M. van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen, tel: 0529-456729. E-mail: gm.v.ommen@kpnplanet.nl. U wordt verzocht u op te geven voor 7 juni a.s. Allen van harte uitgenodigd!!


Conferentie zaterdag 1 juni 2013 D.V., Grote Kerk Vianen
Zaterdag 1 juni a.s. zal DV de jaarlijkse conferentie van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ plaatsvinden. Dat zal ook dit
jaar in de Grote Kerk van Vianen zijn. De opzet van deze dag zal anders zijn dan men gewend is. In de morgen zullen er twee sprekers zijn die elk een referaat houden van een half uur. Dit zijn drs. L.J. Geluk (Rotterdam) en dr. H. Klink (Hoornaar).

Het thema zal zijn: Het belijden van de kerk, toen en nu.

Drs. Geluk zal spreken over de betekenis van de vorsten voor de Reformatie en in het bijzonder voor de Heidelbergse Catechismus, die 450 jaar geleden werd opgesteld.
Dr. Klink zal vervolgens spreken over de vraag tot welk belijden wij nu geroepen zijn en stelt de vraag aan de
orde of de catechismus ons daarbij van dienst kan zijn.

Na de middagpauze zullen drie spekers een korte reflectie geven van ongeveer 10 minuten. Dit zijn:
- drs. Marijke Aalders, historica (Bussum),
drs. Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen van het CDA (Den Haag),
dr. J. van Eck, voormalig legerpredikant en classicus (Ede).

Na hun bijdrage zal er een forumdiscussie worden gehouden. De bezoekers van de conferentie worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De discussie vindt plaats onder leiding van dr. Bart Jan Spruyt uit Gouda.

De conferentie vindt plaats in de Grote Kerk in Vianen.
De aanvang is om 10.30 uur.
De pauze zal zijn van 12.30 tot 14.00 uur.
De middagbijeenkomst duurt tot 16.00 uur.

Er is weer gelegenheid om voor de lunch gebruik te maken van de broodmaaltijd. U kunt zich daarvoor opgeven bij mw. G.M. van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen. Tel: 0529-456729. E-mail: gm.v.ommen@kpnplanet.nl
De kosten voor de broodmaaltijd zijn € 9,50. U wordt verzocht u op te geven voor 25 mei a.s.

Conferentie zaterdag 2 juni 2012, Grote Kerk Vianen

Zaterdag 2 juni a.s. zal DV de jaarlijkse conferentie van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ plaatsvinden. Dat zal ook dit
jaar in de Grote Kerk van Vianen zijn.
De conferentie begint zoals gebruikelijk om 10.30 en zal rond 16.00 worden afgerond.

- In de morgen zal prof. dr. W. Balke een referaat houden over Theodorus Beza en zijn grote betekenis voor de kerk.

- ‘s Middags zal dr. H. Klink een referaat houden over de vraag: Herijking van de theologie? – wat prof. dr. Martin Hengel en
dr. W. Aalders ons met het oog op deze tijd zeggen hebben.


Graag nodigen wij u alvast uit voor deze conferentie!

Route: Voor wat betreft de bereikbaarheid van de kerk: de kerk in Vianen is zowel met eigen vervoermiddel als met het openbaar vervoer heel gemakkelijk te bereiken. Als u via Utrecht reist, dient u op het Centraal Station in Utrecht de uitgang naar de bussen van het streekvervoer te kiezen. U reist met bus 63 van Connexxion, die tweemaal per uur naar Vianen rijdt. Om op tijd te zijn voor de conferentie, kunt u de bus nemen, die 9.39 uur vertrekt en 10.05 uur in Vianen-centrum aankomt. Met de bus van 9.09 arriveert u daar al om 9.35 uur.
Van de bushalte in Vianen-centrum is het 5 à 10 minuten lopen naar de Grote kerk op de hoek van de Voorstraat en de Korte Kerkstraat. Voor meer informatie over de kerk: www.grotekerkvianen.nl

Conferentie 5 juni 2010
Eveneens als de laatste jaren zal de conferentie weer gehouden worden in de historische kerk van Vianen. Voor route zie onder. De eerste spreker is dr. J.G. Barnhoorn uit Nunspeet over “De betekenis van het Reveil voor het kerkelijk leven”. Zijn dissertatie behandelde de vriendschap tussen Da Costa en Groen van Prinsterer. In de middag hoopt dr. B.J. Spruyt te spreken. Hij schreef enkele maanden geleden een mooi boek over de hervormde predikant ds. J.T. Doornenbal. De titel van zijn lezing is: “Wat betekent het Hervormd te zijn?”
Er is ook dit jaar gelegenheid om voor de lunch gebruik te maken van de broodmaaltijd. U kunt zich daarvoor opgeven bij mw. G.M. van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen. Tel 0529-456729, email: gm.v.ommen@kpnplanet.nl.
De kosten voor de broodmaaltijd zijn € 9,-. U wordt verzocht u op te geven voor 29 mei a.s. Er is ook gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee de meegebrachte boterham in de kerk te gebruiken.
De kerk is open vanaf 10:00. De samenkomst begint om 10:30. De toegang is vrij.

Conferentie 2009
In de ochtend hoopt dr. R. Fernhout (Daarle) te spreken over "Verbijsterend genade". In de middag zal stil worden gestaan bij de persoon, het werk en het gedachtegoed van dr. W. Aalders. Sprekers zullen zijn mw. drs. M.A. Aalders, Ds. L.J. Geluk en der. H. Klink. Ook zal de heer D.L. Aangeenbrug van uitgeverij Groen het boek Tekst en Uitleg presenteren. Een bundel exegetische studies van de hand van dr. W. Aalders en dr. H. Klink. De leiding van de dag is in handen van ds. M. Dubbelman uit Giessenburg

Conferentie 2008:
In de historische kerk van Vianen worden op zaterdag 31 mei a.s. weer de vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge verwacht. De dag zal D.V. onder leiding van staan van Dr. H. Klink.
Spreker in de morgenbijeenkomst: Prof. Dr. A. de Reuver (Delft) over: De vlinder en de larve. Kohlbrugge over de paradox van de heiligmaking.
Het onderwerp dat Ds. L.J. Geluk ’s middags hoopt te behandelen is: Gids door een land van ismen.Ecclesia.
 

Conferentie 2007: 
De Conferentie van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge zal gehouden worden op D.V. zaterdag 21 april a.s. te Vianen. In de ochtend hoopt dr. M. Verduin (Zeist) te refereren over: dr. H.F. Kohlbrugge en het maatschappelijk leven.
In de middag zal ds. Hansfrieder Hellenschmidt, voorzitter van de Bekenntnisbewegung “Kein anderes Evangelium” ons informeren over de kerkelijke situatie in Duitsland. Tevens zal dr. Klink een kort referaat houden over “Doet aan de gehele wapenrusting Gods”.
De kerk is open om 10.00 uur en de samenkomst wordt geopend om 10.30 uur.


Conferentie 2006:
De dag van de conferentie van de Vrienden van dr. H.F.Kohlbrugge werd gehouden worden op zaterdag 13 mei a.s. in de Grote Kerk van Vianen (Voorstraat 110 4132AT Vianen). Dit is de kerk waar Kohbrugge in 1856 – dus 150 jaar geleden voor het eerst op een kansel stond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Lees verslag van de dag.

Conferentie 2005:
Enkele foto's genomen op de laatst gehouden conferentie 2005 (met dank aan J.G. Abbes):


Dr. W. Aalders n.a.v. de presentatie van zijn laatste boek "Confiteor"

 

Dr. H. Klink. Een van de sprekers op de conferentie

 

Nadere bijzonderheden in het volgende nummer van

Inhoud