www.ecclesianet.nl - Nieuws Thursday 2 December 2021

Zaterdag 14 mei 2022 D.V. - 13.00-16.00 uur: Conferentie Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

Zaterdag 14 mei zal D.V. de Conferentie zijn van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge.
De Conferentie begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur, ook dit jaar in de Grote Kerk in Vianen (Voorstraat 110, 4132 AT Vianen).

De sprekers zullen nog worden bekend gemaakt, alsook de rest van het programma.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oude nieuwsberichten

Zaterdag 11 mei 2019 - 13.00-16.00 uur: Conferentie Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge
Volgende week zaterdag 11 mei zal DV de Conferentie zijn van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge.
De Conferentie begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur, ook dit jaar in de Grote Kerk in Vianen (Voorstraat 110, 4132 AT Vianen).

De sprekers zullen zijn:

  • dr. H. Klink (De betekenis van de Septuaginta)
  • ir. H. Ottema (De eschatologische prediking van dr. W. Aalders in ‘De Hemel is rood’).

Beide lezingen zijn op elkaar afgestemd.
Zoals in het vorige nummer al werd aangegeven, heeft de Stichting zorg gedragen voor de herdruk van één van dr. Aalders’ eerste boeken: De Hemel is rood, dat in 1961 verscheen. Hoewel dit al meer dan een halve eeuw geleden is, heeft het boek aan actualiteit nog niets ingeboet. Dat maakt dat er veel vraag naar is. Het is mooi om degenen die op 11 mei de Conferentie bezoeken een gratis exemplaar van het geschrift, dat ook tweedehands bijna niet meer te krijgen is, te schenken.
We hopen 11 mei veel lezers en belangstellenden te ontmoeten!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 14 april 2018 - 13.00-16.00 uur: Conferentie Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge
De conferentie van de Vrienden van dr. H.F.Kohlbrugge zal zijn DV 14 april a.s. in de Grote Kerk van Vianen (Voorstraat 110, 4132 Vianen). De conferentie begint om 13.00 uur.
Sprekers zijn:

  • dr. B.J. Spruyt uit Gouda: De pedagogiek van Eduard Bohl – de schoonzoon van dr. H.F. Kohlbrugge
  • dr. H. Klink uit Hoornaar: Don Giussani – de Italiaanse geestverwant van dr. W. Aalders over geloof en opvoeding

De leiding van de middag is in handen van ir. H. Ottema. Het orgel wordt bespeeld door de heer K. Geluk.
Boekhandel Smit uit Gouda is aanwezig met een boekentafel, bij wie u de ook meest recente uitgaven van christelijke
lectuur kunt aanschaffen. Ook de heer R. Molenaar zal aanwezig zijn met tweedehandsboeken.
De bezoekers van de conferentie ontvangen van het bestuur van de Stichting gratis een exemplaar van het boek
Kohlbrugge’s eerherstel van de hand van dhr. M. den Admirant, dat eind vorig jaar uitkwam.
Alle lezers en belangstellenden: van harte welkom!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Conferentie van de Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge - D.V. zaterdag 10 juni 2017 - Grote Kerk Vianen

Zaterdag 10 juni zal DV de jaarlijkse conferentie plaatsvinden van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ in de Grote Kerk van Vianen, Korte Kerkstraat 1, 4132 BJ Vianen. De conferentie begint om 13.00 uur. De kerk is geruime tijd daarvoor open.

Dr. H. Klink zal een lezing houden over het onderwerp Wat is de mens? Antropologie bij Luther – een vergeten
hoofdstuk?

Na de pauze van een half uur, waarin gratis thee en koffie geserveerd wordt, is er een forumgesprek.
Daaraan nemen deel:
- prof. dr. H.J. Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn,
- mr. drs. L.F.B.M. Peeters, docent in de rechten aan de Avans-hogeschool te ’s-Hertogenbosch,
- drs. L.J. Geluk, hervormd emeritus-predikant te Rotterdam,
- drs. B.A. Belder, hervormd predikant in Brakel.
De forumdiscussie vindt plaats onder leiding van mr. Maarten Neuteboom, docent aan rechtenfaculteit
van de Universiteit te Leiden.
De algehele conferentie staat onder leiding van ds. G.C. Bergshoeff, hervormd predikant te Scherpenzeel.
Ook na de conferentie, die om 16.00 uur eindigt, is er gelegenheid tot ontmoeting.
Er is een boekentafel aanwezig van boekhandel Smit uit Gouda.
Alle lezers en natuurlijk ook anderen: van harte uitgenodigd!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentie van de Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge - D.V. zaterdag 28 mei 2016

Op zaterdag 28 mei a.s. zal DV in de Grote Kerk van Vianen de conferentie van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge plaatsvinden. Er zullen twee lezingen gehouden worden. In de middag vindt een forum discussie plaats.

Het overkoepelende thema is ‘Een apocalyptische tijd’.

De lezingen worden gehouden door dr. B.J. Spruyt uit Gouda. Zijn referaat zal gaan over de vraag wat wij in een tijd als de onze met zijn vele apocalyptische aspecten kunnen leren van het Reveil. De titel van het referaat is: ‘Ethisch-kohlbruggiaans’: kerk en cultuur in eschatologisch perspectief.
Dr. H. Klink spreekt over ‘De toekomst van de Kerk in een apocalyptische tijd’.

Na de middagpauze is er een forumdiscussie over: De Kerk in een apocalyptische tijd. Enkele spre- kers zullen hierover een korte reflectie geven. Dit zijn drs. L.J. Geluk uit Rotterdam, Arthur Alerliesten uit Culem- borg (kenner van Bonhoeffer) en drs. B.A. Belder uit Brakel. Na hun bijdrage zal er een forumdiscussie plaats- vinden onder leiding van mr. Maarten Neuteboom. Alle sprekers maken deel uit van het forum.

De leiding van de dag is in handen van ir. H. Ottema. De aanvang is 10.30 uur. De middagbijeenkomst begint om 14.00 uur. Ook dit jaar is er weer gelegenheid om voor de lunch gebruik te maken van de brood- maaltijd. U kunt zich daarvoor opgeven bij mw. G.M. van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen.

Tel: 0529-456729. E-mail: gm.v.ommen@kpnplanet.nl De kosten voor de broodmaaltijd zijn € 9,50. U wordt verzocht u op te geven voor 24 mei a.s.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentie van de Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge - D.V. zaterdag 13 juni 2015

U wordt nog eens gewezen op de jaarlijkse conferentie van de Kring van Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge die
gehouden zal worden op D.V. zaterdag 13 juni 2015 a.s. in de Grote Kerk te Vianen.

In de morgen zullen twee sprekers het woord voeren. Drs. L. J. Geluk zal spreken over “Wat Kohlbrugge ons
nu nog te zeggen heeft.” Dr. H. Klink zal vervolgens spreken over “Martelaarschap in het christendom en de
islam – wat het christelijk martelaarschap bijzonder maakt.“

Na de middagpauze is er een forumdiscussie over de situatie van christenen in onze tijd, ook met het oog op
ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Enkele sprekers zullen hierover een korte reflectie geven. Dit zijn dhr. A.
Alderliesten, mr. Maarten Neuteboom en dr. M.A. van Willigen. Na hun bijdrage zal er een forumdiscussie
plaatsvinden onder leiding van dr. Bart-Jan Spruyt.
De leiding van de dag is in handen van ir. H. Ottema.

De aanvang is 10.30 uur.

De middagbijeenkomst begint om 14.00 uur. Allen van harte uitgenodigd.

Er is weer gelegenheid om voor de lunch gebruik te maken
van de broodmaaltijd. U kunt zich daarvoor opgeven bij mw. G.M. van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat
51, 7731 EK Ommen. Tel: 0529-456729. E-mail: gm.v.ommen@kpnplanet.nl
De kosten voor de broodmaaltijd zijn € 9,50. U wordt verzocht u op te geven voor maandag 8 juni a.s.

 

Conferentie zaterdag 14 juni 2014 D.V., Grote Kerk Vianen

Zaterdag 14 juni a.s. zal DV de conferentie van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ plaatsvinden.
De opzet van deze dag zal als volgt zijn: in de morgen zullen drs. L.J. Geluk (Rotterdam) en dr. H. Klink (Hoornaar) een
lezing houden.

Het thema zal zijn: Europa in crisis: de Eerste Wereldoorlog en de kerk.
- Drs. Geluk zal spreken over Oorlog in Europa, Hoe reageerden Kohlbrugge en Groen daarop?
- Dr. Klink zal vervolgens spreken over Duitsland in crisis – bouwstenen voor een christelijk Reveil.

Na de middagpauze zullen enkele sprekers een korte reflectie geven. Dit zijn
- drs. M. den Admirant (’s-Gravenhage),
- ir. Henk Ottema (Hardinxveld-Giessendam),
- mr. drs. Maarten Neuteboom (‘s-Gravenhage),
- drs. C. Blenk (‘s-Gravenhage).
Na hun bijdrage zal er een forumdiscussie worden gehouden. De bezoekers van de conferentie worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De discussie vindt plaats onder leiding van dr. Bart Jan Spruyt uit Gouda.

De conferentie vindt plaats in de Grote Kerk in Vianen. De aanvang is om 10.30 uur. De pauze zal zijn van 12.30 tot 14.00 uur. De middagbijeenkomst duurt tot 16.00 uur. Er is gelegenheid gebruik te maken van de broodmaaltijd. U kunt zich daarvoor opgeven bij mw. G.M. van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen, tel: 0529-456729. E-mail: gm.v.ommen@kpnplanet.nl. U wordt verzocht u op te geven voor 7 juni a.s. Allen van harte uitgenodigd!!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentie zaterdag 1 juni 2013 D.V., Grote Kerk Vianen

Op zaterdag 1 juni a.s. zal de conferentie van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ plaatsvinden.
De opzet van deze dag zal anders zijn dan men gewend is. In de morgen zullen er twee sprekers zijn die elk een referaat houden van een half uur. Dit zijn drs. L.J. Geluk (Rotterdam) en dr. H. Klink (Hoornaar).

Het thema zal zijn: Het belijden van de kerk, toen en nu.

- Drs. Geluk zal spreken over de betekenis van de vorsten voor de Reformatie en in het bijzonder voor de Heidelbergse Catechismus, die 450 jaar geleden werd opgesteld.
- Dr. Klink zal vervolgens spreken over de vraag tot welk belijden wij nu geroepen zijn en stelt de vraag aan de
orde of de catechismus ons daarbij van dienst kan zijn.

Na de middagpauze zullen drie spekers een korte reflectie geven van ongeveer 10 minuten. Dit zijn:
- drs. Marijke Aalders, historica (Bussum),
- drs. Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen van het CDA (Den Haag),
- dr. J. van Eck, voormalig legerpredikant en classicus (Ede).

Na hun bijdrage zal er een forumdiscussie worden gehouden. De bezoekers van de conferentie worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De discussie vindt plaats onder leiding van dr. Bart Jan Spruyt uit Gouda.

De conferentie vindt plaats in de Grote Kerk in Vianen.
De aanvang is om 10.30 uur.
De pauze zal zijn van 12.30 tot 14.00 uur.
De middagbijeenkomst duurt tot 16.00 uur.

Er is weer gelegenheid om voor de lunch gebruik te maken van de broodmaaltijd. U kunt zich daarvoor opgeven bij mw. G.M. van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen. Tel: 0529-456729. E-mail: gm.v.ommen@kpnplanet.nl
De kosten voor de broodmaaltijd zijn € 9,50. U wordt verzocht u op te geven voor 25 mei a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentie zaterdag 2 juni 2012 D.V., Grote Kerk Vianen
Zaterdag 2 juni a.s. zal DV de jaarlijkse conferentie van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ plaatsvinden. Dat zal ook dit
jaar in de Grote Kerk van Vianen zijn.
De conferentie begint zoals gebruikelijk om 10.30 en zal rond 16.00 worden afgerond.

- In de morgen zal prof. dr. W. Balke een referaat houden over Theodorus Beza en zijn grote betekenis voor de kerk.

- ‘s Middags zal dr. H. Klink een referaat houden over de vraag: Herijking van de theologie? – wat prof. dr. Martin Hengel en
dr. W. Aalders ons met het oog op deze tijd zeggen hebben.


Graag nodigen wij u alvast uit voor deze conferentie!
Er is weer gelegenheid om voor de lunch gebruik te maken van de broodmaaltijd.
U kunt zich daarvoor opgeven bij mw. G. M.van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK
Ommen. Tel 0529-456729. E-mail: gm.v.ommen@kpnplanet.nl. De kosten voor de broodmaaltijd zijn € 9,50.
U wordt verzocht u op te geven voor 25 mei a.s.
In het volgende nummer van ons blad kunt u meer informatie verwachten

Inhoud